ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

DiscussionStarted byRepliesLast post
ขั้นตอนการมอบหมายงานหรือส่งการบ้าน (Assignment) Picture of LMS RRU LMS RRU 0 LMS RRU
Sat, 15 Sep 2018, 10:15 AM
การกำหนดเงื่อนไขหัวข้อหรือโมดูล Picture of LMS RRU LMS RRU 0 LMS RRU
Sat, 15 Sep 2018, 10:14 AM
แจ้งอาจารย์ สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าเรียนในวิชาที่เลือกได้ Picture of LMS RRU LMS RRU 0 LMS RRU
Sat, 15 Oct 2016, 9:50 AM
คู่มือการใช้งานระบบสำหรับอาจารย์ Picture of LMS RRU LMS RRU 0 LMS RRU
Fri, 23 Sep 2016, 12:22 PM
การขอเปิดรายวิชาผ่านระบบ RRULMS Picture of LMS RRU LMS RRU 0 LMS RRU
Fri, 5 Aug 2016, 4:44 PM
แจ้งอาจารย์ ที่ต้องการย้ายรายวิชาหรือต้องการขอเปิดรายวิชา Picture of LMS RRU LMS RRU 0 LMS RRU
Mon, 1 Aug 2016, 1:01 PM
ดาวน์โหลด เอกสารบรรยาย Webometrics Universities Ranking Picture of LMS RRU LMS RRU 0 LMS RRU
Thu, 3 Dec 2015, 4:02 PM
คำชี้แจงก่อนขอเปิดรายวิชา Picture of LMS RRU LMS RRU 0 LMS RRU
Thu, 3 Dec 2015, 1:43 PM