ข่าวและประกาศ

คำชี้แจงก่อนขอเปิดรายวิชา

 
 
Picture of LMS RRU
คำชี้แจงก่อนขอเปิดรายวิชา
by LMS RRU - Monday, 6 April 2020, 4:06 PM
 

 

ก่อนขอเปิดรายวิชารบกวนอาจารย์ตรวจสอบรายวิชาที่จะขอเปิดก่อนว่ามีอยู่ในระบบหรือไม่

เข้าระบบโดยใช้ Accout ของอาจารย์

  1. เลือกคณะที่อาจารย์สังกัด (จากประเภทของรายวิชาด้านล่าง)
  2. เลือกสาขาวิชาที่อาจารย์สังกัด
  3. เลือกชื่อของอาจารย์
  4. เช่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี --> สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ --> อ.สุรศักดิ์ ศรีสวรรค์


ระบบจะแสดงรายวิชาที่อาจาย์เคยขอเปิดไว้ทั้งหมด ถ้ามีรายวิชาดังกล่าวอยู่ในระบบแล้ว อาจารย์สามารถเข้าไปปรับปรุงเนื้อหาเพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนได้ทันที

 

79 words