!!! ขณะนี้สามารถเข้าใช้งานจากระบบเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยได้แล้วครับ !!!


  ข่าวและประกาศ

  Picture of LMS RRU
  ขั้นตอนการมอบหมายงานหรือส่งการบ้าน (Assignment)
  by LMS RRU - Saturday, 15 September 2018, 10:15 AM
   

  การบ้านเป็นกิจกรรมสำหรับการวัดผลประเมินผลความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนที่เรียนไปโดยอาจารย์สามารถมอบหมายการบ้านให้นักศึกษาทำอาจจะเป็นเนื้อหาไฟล์รูปแบบใดก็ได้ โดยอาจารย์สามารถศึกษาขึ้นตอนและรายละเอียดการเพิ่มกิจกรรมได้จาก ไฟล์แนบ <---

   

  Read the rest of this topic
  (36 words)
  Picture of LMS RRU
  การกำหนดเงื่อนไขหัวข้อหรือโมดูล
  by LMS RRU - Saturday, 15 September 2018, 10:14 AM
   

  โดยอาจารย์สามารถตั้งค่าได้ ดังนี้ คลิ๊ก!!!

  8 words
   
  Picture of LMS RRU
  แจ้งอาจารย์ สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าเรียนในวิชาที่เลือกได้
  by LMS RRU - Saturday, 15 October 2016, 9:50 AM
   

  กรณีที่มีปัญหานักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนวิชาที่เลือกได้ ให้อาจารย์ทำการสิทธิ์ในการเข้าเรียนโดยเลือกไปที่หัวข้อ จัดการระบบ --> สมาชิก --> Enrolment methods --> Self enrolment (นักเรียน) ให้คลิ๊กที่ลูกตาให้เครื่องหมายขีดหายไป.

   

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร  6540 ครับ

  Read the rest of this topic
  (51 words)
   
  Picture of LMS RRU
  คู่มือการใช้งานระบบสำหรับอาจารย์
  by LMS RRU - Friday, 23 September 2016, 12:22 PM
   

  ขณะนี้อาจารย์สามารถดูคู่มือการใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (RRULMS) ได้โดยเมื่ออาจารย์ล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้ว ไปที่เมนูหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือ

  29 words