สำหรับอาจารย์ท่านใดที่ไม่สามารถแก้ไขรายวิชาได้

โปรดแจ้งผ่าน Line : @rrulms ครับ

สำหรับอาจารย์

*** เอกสารขอให้บัญชีบทเรียนออนไลน์สำหรับอาจารย์พิเศษ ***

วิธีการใช้งานสำหรับอาจารย์  PDF File   |   Video (Youtube)

*** วิธีตรวจสอบนักศึกษาเข้าใช้งาน (Video Youtube) ***

*** วิธีสร้างแบบทดสอบสำหรับอาจารย์ (Video Youtube) ***

*** วิธีสร้างเปิดให้นักศึกษาเข้าเป็นสมาชิกรายวิชา (Video Youtube) ***

คู่มือขอเปิดรายวิชาออนไลน์ คลิ๊ก!!!

สำหรับนักศึกษา

 • วิธีขอรับบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์ คลิ๊ก!!

 • วิธีเข้าใช้งานระบบบทเรียนออนไลน์(ครั้งแรก) คลิ๊ก!!

 • ภาพรวมและโครงสร้างรายวิชา คลิ๊ก!!

 • วิธีส่งไฟล์งานแบบฝึกหัดหรือการบ้านได้อย่างไร คลิ๊ก!!

 • วิธีทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิ๊ก !!


  ข่าวและประกาศ

  Picture of LMS RRU
  คำชี้แจงก่อนขอเปิดรายวิชา
  by LMS RRU - Monday, 6 April 2020, 4:06 PM
   

   

  ก่อนขอเปิดรายวิชารบกวนอาจารย์ตรวจสอบรายวิชาที่จะขอเปิดก่อนว่ามีอยู่ในระบบหรือไม่

  เข้าระบบโดยใช้ Accout ของอาจารย์

  1. เลือกคณะที่อาจารย์สังกัด (จากประเภทของรายวิชาด้านล่าง)
  2. เลือกสาขาวิชาที่อาจารย์สังกัด
  3. เลือกชื่อของอาจารย์
  4. เช่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี --> สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ --> ...
  Read the rest of this topic
  (79 words)