ข่าวและประกาศ

Picture of LMS RRU
ขั้นตอนการมอบหมายงานหรือส่งการบ้าน (Assignment)
by LMS RRU - Saturday, 15 September 2018, 10:15 AM
 

การบ้านเป็นกิจกรรมสำหรับการวัดผลประเมินผลความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนที่เรียนไปโดยอาจารย์สามารถมอบหมายการบ้านให้นักศึกษาทำอาจจะเป็นเนื้อหาไฟล์รูปแบบใดก็ได้ โดยอาจารย์สามารถศึกษาขึ้นตอนและรายละเอียดการเพิ่มกิจกรรมได้จาก ไฟล์แนบ <---

 

Read the rest of this topic
(36 words)
Picture of LMS RRU
การกำหนดเงื่อนไขหัวข้อหรือโมดูล
by LMS RRU - Saturday, 15 September 2018, 10:14 AM
 

โดยอาจารย์สามารถตั้งค่าได้ ดังนี้ คลิ๊ก!!!

8 words
 
Picture of LMS RRU
แจ้งอาจารย์ สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าเรียนในวิชาที่เลือกได้
by LMS RRU - Saturday, 15 October 2016, 9:50 AM
 

กรณีที่มีปัญหานักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนวิชาที่เลือกได้ ให้อาจารย์ทำการสิทธิ์ในการเข้าเรียนโดยเลือกไปที่หัวข้อ จัดการระบบ --> สมาชิก --> Enrolment methods --> Self enrolment (นักเรียน) ให้คลิ๊กที่ลูกตาให้เครื่องหมายขีดหายไป.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร  6540 ครับ

Read the rest of this topic
(51 words)
 
Picture of LMS RRU
คู่มือการใช้งานระบบสำหรับอาจารย์
by LMS RRU - Friday, 23 September 2016, 12:22 PM
 

ขณะนี้อาจารย์สามารถดูคู่มือการใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (RRULMS) ได้โดยเมื่ออาจารย์ล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้ว ไปที่เมนูหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือ

29 words